Tancar

Accés Banca Online

Dades rellevants

Banca Privada d'Andorra - Dades rellevants

Dades rellevants

El grup BPA és una entitat dinàmica i en expansió que manté un sòlid creixement dins del sector bancari andorrà i que està consolidant la seva presència internacional:

  • Volum de negoci de 8.071 milions d’euros
  • Equip format per més de 556 professionals
  • Creixement dels recursos gestionats del 35% el 2013
  • Ràtio de liquiditat del 80,30% el 2013
  • Ràtio de solvència del 17,03% el 2013