Tancar

Accés Banca Online

Assegurances

Assegurances

Edifici Grup Assegurador BPA - Assegurances

Compromesos amb vostè

A BPA Assegurances som sempre amb vostè, acompanyant-lo i cuidant tot allò que més l’importa. Perquè creiem que, per gaudir de la vida, aquesta ha d’estar lliure de preocupacions.

BPA  Assegurances li ofereix productes d’alta qualitat adaptats al que vostè necessita, garantits i amb tramitacions ràpides.

 

Plans de Pensions de BPA Asegurances

 Les previsions sobre la capacitat del sistema públic de pensions aconsellen contractar un pla de pensions privat que garanteixi que la teva pensió estigui a l’alçada de les teves expectatives. Els principals avantatges dels plans de pensions que comercialitza BPA Assegurances són els següents:

 • Avantatge fiscal en l’IRPF durant el període d’aportacions.
 • Diferiment fiscal: et permet augmentar la rendibilitat de la teva inversió en no estar aquesta subjecta a retencions durant el període d’aportacions.
 • Mobilitat de plans de pensions: es pot moure o canviar entre els plans de pensions amb diferents polítiques d’inversió sense haver de tributar i mantenint tots els avantatges fiscals.
 • Capitalització de l’estalvi: com abans es comença a estalviar, més gran serà l’efecte de capitalització de l’estalvi.
 • Avantatge fiscal en el moment de la jubilació: en el moment del rescat, la renda obtinguda passa a tributar com a renda de treball que, en l’actualitat, gaudeix d’una exempció fiscal dels primers 24.000 euros i d’una deducció equivalent al 5% per al tram de 24.000 a 40.000 euros.
 • Flexibilitat en el pagament d’aportacions: periòdiques i extraordinàries.
 • Flexibilitat en el pagament dels rescats: capital, renda (temporal o vitalícia), mixta, irregulars...

 

BPA Assegurances ofereix dues modalitats de plans de pensions:

Pla Garantit

Per als qui desitgen un pla conservador i volen disposar d’un capital garantit en tot moment, gaudint d’una rendibilitat mínima sense perdre poder adquisitiu per la inflació.

Pla segons perfils de risc

Tres modalitats: conservadora, mixta i agressiva. El partícip pot aconseguir una rendibilitat atractiva, però assumeix íntegrament el risc de la inversió.

En els dos tipus de pla, el partícip pot canviar entre les diferents modalitats (inclosa la garantida).

 

BPA Estalvi Garantit

La previsió és la clau per construir un bon futur. Amb BPA Estalvi Garantit tindrà la certesa d’un demà assegurat, però sense necessitat de sacrificar el present. Per això, contribueixi quan vulgui i en la quantitat que vulgui i estalviï, pas a pas, el capital per a la seva jubilació.

 • Rendibilitat mínima garantida i rendibilitat addicional afegida en funció de l’evolució dels tipus d’interès (revisions semestrals).
 • Flexibilitat per escollir la quantia i la periodicitat de la quota a pagar, per efectuar aportacions extraordinàries i per escollir la forma de cobrament, mitjançant una renda temporal, vitalícia o en forma de capital.
 • Liquiditat amb la qual podrà disposar immediatament de tota la seva inversió.
 • Valors garantits amb dret a rescat, deducció i avançament. Revisió semestral del tipus d’interès addicional.
 • Garantia extra en cas de defunció amb cobertura per als beneficiaris del 10% addicional. L’esmentada prestació per pòlissa quedarà limitada en funció de l’edat de l’assegurat, segons la taula següent:
Fins a 50 anys 3.000 euros
De 51 a 65 anys 1.200 euros
Més de 65 anys 600 euros

 

BPA Vida

Amb la pòlissa BPA Vida li garantim la seva estabilitat personal, protegint els seus interessos econòmics davant qualsevol eventualitat en forma d’invalidesa o defunció sobtada. Amb BPA Vida els seus negocis, hipoteques i demés projectes no seran mai una càrrega per als seus.

Màxima cobertura per a vostè i els seus

L’assegurança BPA Vida s’adapta al que vostè necessiti.

 • Defunció per qualsevol causa: es pagarà el capital assegurat als beneficiaris de la pòlissa.
 • Defunció per accident: es pagarà el doble del capital assegurat als beneficiaris de la pòlissa (opcional).
 • Defunció per accident de circulació: es pagarà el triple del capital assegurat als beneficiaris de la pòlissa (opcional).
 • Invalidesa absoluta i permanent per qualsevol causa: es pagarà el capital assegurat als beneficiaris (opcional).
 • Invalidesa absoluta i permanent per accident: es pagarà el doble del capital assegurat als beneficiaris (opcional).
 • Invalidesa absoluta i permanent per accident de circulació: es pagarà el triple del capital assegurat als beneficiaris (opcional).

Facilitats per a la seva economia

Li oferim la màxima flexibilitat en la forma de pagament de la prima (mensual, trimestral, semestral o anyal), en l’elecció del capital assegurat i en la percepció de les prestacions en forma de capital o renda.

A més, obtindrà interessants descomptes en assegurances conjuntes.

 

BPA Complement Salut

La seva salut i la dels seus és el més important per a vostè. I per a nosaltres. Perquè gaudeixi de cada moment de la vida sense preocupar-se pel futur i els seus possibles imprevistos, li oferim la protecció més completa.

Pensant a cobrir tot el que pugui necessitar, BPA Complement Salut li ofereix cobertures d’assistència sanitària, baixes laborals i, fins i tot, una cobertura bàsica per defunció o invalidesa.

A més, amb BPA Complement Salut podrà oblidar-se de les despeses generades per actes i operacions mèdiques. S’imagina quina tranquil·litat?

Principals cobertures

 • Assistència sanitària: garanteix una indemnització complementària a les prestacions cobertes per la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social) fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS. Possibilitat d’ampliació de cobertures.
 • Baixa laboral: garanteix una indemnització fins al 100% de la base salarial contractada quan es produeix una baixa per incapacitat laboral transitòria.
 • Defunció per qualsevol causa: es pagarà als beneficiaris un capital en concepte d’indemnització.
 • Defunció per accident: es pagarà als beneficiaris el doble del capital assegurat en concepte d’indemnització.
 • Invalidesa absoluta i permanent: es pagarà el capital assegurat.
 • Segona opinió mèdica gratuïta: per a les malalties més importants. S’aconsellarà el millor metge, per proximitat i especialista, garantint la tranquil·litat del client.

Pensant també en la seva economia

 • Màxima flexibilitat en la forma de pagament i domiciliació bancària.
 • Agilitat en el pagament de les indemnitzacions.
 • Descomptes interessants en assegurances familiars.

 

BPA Assegurança d’Accidents

La vida és plena d’imprevistos i nosaltres volem ser sempre al seu costat per ajudar-lo a fer-los front. Volem que pugui gaudir al màxim dels moments de felicitat amb la seva família o amb els seus amics, sense preocupacions.

La pòlissa d’accidents de BPA Assegurances és el complement ideal que li garanteix el capital suficient que li permetrà a vostè o a la seva família afrontar una nova situació.

Ajudant-lo amb els imprevistos

La pòlissa BPA Assegurança d’Accidents s’adapta a vostè i li ofereix les prestacions més adequades.

 • Defunció per accident: es pagarà el capital assegurat als beneficiaris de la pòlissa.
 • Invalidesa absoluta i permanent per accident: es pagarà el capital assegurat als beneficiaris de la pòlissa.
 • Invalidesa permanent parcial per accident: es pagarà un percentatge d’aquest capital assegurat fixat segons barem de parcial.

Ajudant-lo amb la seva economia

 • Màxima flexibilitat en la forma de pagament de la prima (mensual, trimestral, semestral o anyal), en l’elecció del capital assegurat i en la percepció de les prestacions en forma de capital o renda.
 • Descomptes interessants en assegurances conjuntes.